Merge tag 'for-3.9-rc1' of git://gitorious.org/linux-pwm/linux-pwm
[~shefty/rdma-dev.git] / drivers / pwm / pwm-tiehrpwm.c
index 5a13995..8b4c86f 100644 (file)
 
 #define NUM_PWM_CHANNEL                2       /* EHRPWM channels */
 
+struct ehrpwm_context {
+       u16 tbctl;
+       u16 tbprd;
+       u16 cmpa;
+       u16 cmpb;
+       u16 aqctla;
+       u16 aqctlb;
+       u16 aqsfrc;
+       u16 aqcsfrc;
+};
+
 struct ehrpwm_pwm_chip {
        struct pwm_chip chip;
        unsigned int    clk_rate;
@@ -120,6 +131,7 @@ struct ehrpwm_pwm_chip {
        unsigned long period_cycles[NUM_PWM_CHANNEL];
        enum pwm_polarity polarity[NUM_PWM_CHANNEL];
        struct  clk     *tbclk;
+       struct ehrpwm_context ctx;
 };
 
 static inline struct ehrpwm_pwm_chip *to_ehrpwm_pwm_chip(struct pwm_chip *chip)
@@ -127,6 +139,11 @@ static inline struct ehrpwm_pwm_chip *to_ehrpwm_pwm_chip(struct pwm_chip *chip)
        return container_of(chip, struct ehrpwm_pwm_chip, chip);
 }
 
+static u16 ehrpwm_read(void *base, int offset)
+{
+       return readw(base + offset);
+}
+
 static void ehrpwm_write(void *base, int offset, unsigned int val)
 {
        writew(val & 0xFFFF, base + offset);
@@ -318,6 +335,7 @@ static int ehrpwm_pwm_enable(struct pwm_chip *chip, struct pwm_device *pwm)
 {
        struct ehrpwm_pwm_chip *pc = to_ehrpwm_pwm_chip(chip);
        unsigned short aqcsfrc_val, aqcsfrc_mask;
+       int ret;
 
        /* Leave clock enabled on enabling PWM */
        pm_runtime_get_sync(chip->dev);
@@ -341,7 +359,12 @@ static int ehrpwm_pwm_enable(struct pwm_chip *chip, struct pwm_device *pwm)
        configure_polarity(pc, pwm->hwpwm);
 
        /* Enable TBCLK before enabling PWM device */
-       clk_enable(pc->tbclk);
+       ret = clk_prepare_enable(pc->tbclk);
+       if (ret) {
+               pr_err("Failed to enable TBCLK for %s\n",
+                               dev_name(pc->chip.dev));
+               return ret;
+       }
 
        /* Enable time counter for free_run */
        ehrpwm_modify(pc->mmio_base, TBCTL, TBCTL_RUN_MASK, TBCTL_FREE_RUN);
@@ -372,7 +395,7 @@ static void ehrpwm_pwm_disable(struct pwm_chip *chip, struct pwm_device *pwm)
        ehrpwm_modify(pc->mmio_base, AQCSFRC, aqcsfrc_mask, aqcsfrc_val);
 
        /* Disabling TBCLK on PWM disable */
-       clk_disable(pc->tbclk);
+       clk_disable_unprepare(pc->tbclk);
 
        /* Stop Time base counter */
        ehrpwm_modify(pc->mmio_base, TBCTL, TBCTL_RUN_MASK, TBCTL_STOP_NEXT);
@@ -510,11 +533,77 @@ static int ehrpwm_pwm_remove(struct platform_device *pdev)
        return pwmchip_remove(&pc->chip);
 }
 
+void ehrpwm_pwm_save_context(struct ehrpwm_pwm_chip *pc)
+{
+       pm_runtime_get_sync(pc->chip.dev);
+       pc->ctx.tbctl = ehrpwm_read(pc->mmio_base, TBCTL);
+       pc->ctx.tbprd = ehrpwm_read(pc->mmio_base, TBPRD);
+       pc->ctx.cmpa = ehrpwm_read(pc->mmio_base, CMPA);
+       pc->ctx.cmpb = ehrpwm_read(pc->mmio_base, CMPB);
+       pc->ctx.aqctla = ehrpwm_read(pc->mmio_base, AQCTLA);
+       pc->ctx.aqctlb = ehrpwm_read(pc->mmio_base, AQCTLB);
+       pc->ctx.aqsfrc = ehrpwm_read(pc->mmio_base, AQSFRC);
+       pc->ctx.aqcsfrc = ehrpwm_read(pc->mmio_base, AQCSFRC);
+       pm_runtime_put_sync(pc->chip.dev);
+}
+
+void ehrpwm_pwm_restore_context(struct ehrpwm_pwm_chip *pc)
+{
+       ehrpwm_write(pc->mmio_base, TBPRD, pc->ctx.tbprd);
+       ehrpwm_write(pc->mmio_base, CMPA, pc->ctx.cmpa);
+       ehrpwm_write(pc->mmio_base, CMPB, pc->ctx.cmpb);
+       ehrpwm_write(pc->mmio_base, AQCTLA, pc->ctx.aqctla);
+       ehrpwm_write(pc->mmio_base, AQCTLB, pc->ctx.aqctlb);
+       ehrpwm_write(pc->mmio_base, AQSFRC, pc->ctx.aqsfrc);
+       ehrpwm_write(pc->mmio_base, AQCSFRC, pc->ctx.aqcsfrc);
+       ehrpwm_write(pc->mmio_base, TBCTL, pc->ctx.tbctl);
+}
+
+static int ehrpwm_pwm_suspend(struct device *dev)
+{
+       struct ehrpwm_pwm_chip *pc = dev_get_drvdata(dev);
+       int i;
+
+       ehrpwm_pwm_save_context(pc);
+       for (i = 0; i < pc->chip.npwm; i++) {
+               struct pwm_device *pwm = &pc->chip.pwms[i];
+
+               if (!test_bit(PWMF_ENABLED, &pwm->flags))
+                       continue;
+
+               /* Disable explicitly if PWM is running */
+               pm_runtime_put_sync(dev);
+       }
+       return 0;
+}
+
+static int ehrpwm_pwm_resume(struct device *dev)
+{
+       struct ehrpwm_pwm_chip *pc = dev_get_drvdata(dev);
+       int i;
+
+       for (i = 0; i < pc->chip.npwm; i++) {
+               struct pwm_device *pwm = &pc->chip.pwms[i];
+
+               if (!test_bit(PWMF_ENABLED, &pwm->flags))
+                       continue;
+
+               /* Enable explicitly if PWM was running */
+               pm_runtime_get_sync(dev);
+       }
+       ehrpwm_pwm_restore_context(pc);
+       return 0;
+}
+
+static SIMPLE_DEV_PM_OPS(ehrpwm_pwm_pm_ops, ehrpwm_pwm_suspend,
+               ehrpwm_pwm_resume);
+
 static struct platform_driver ehrpwm_pwm_driver = {
        .driver = {
                .name   = "ehrpwm",
                .owner  = THIS_MODULE,
                .of_match_table = ehrpwm_of_match,
+               .pm     = &ehrpwm_pwm_pm_ops,
        },
        .probe = ehrpwm_pwm_probe,
        .remove = ehrpwm_pwm_remove,