Merge branch 'next' into for-linus
authorDmitry Torokhov <dmitry.torokhov@gmail.com>
Mon, 25 Oct 2010 05:11:17 +0000 (22:11 -0700)
committerDmitry Torokhov <dmitry.torokhov@gmail.com>
Mon, 25 Oct 2010 05:11:17 +0000 (22:11 -0700)
commit49327ad2bbbaf1945d5ba431522201574219d150
tree47beb374d0cfb77d401220f20e8cece4ce4469db
parentf9ce6eb5b6fa8cbcf0a0fb7c5f4203f94730fc52
parent6521d0bf984ab1cc25795d312e21c438aea8b5d5
Merge branch 'next' into for-linus
drivers/input/evdev.c