svga: Make svga_set_default_crt_regs() take an iomem regbase pointer.
authorDavid Miller <davem@davemloft.net>
Tue, 11 Jan 2011 23:51:41 +0000 (23:51 +0000)
committerPaul Mundt <lethal@linux-sh.org>
Tue, 22 Mar 2011 06:47:10 +0000 (15:47 +0900)
Signed-off-by: David S. Miller <davem@davemloft.net>
Signed-off-by: Paul Mundt <lethal@linux-sh.org>
drivers/video/arkfb.c
drivers/video/s3fb.c
drivers/video/svgalib.c
drivers/video/vt8623fb.c
include/linux/svga.h

index f24151e..51fd8af 100644 (file)
@@ -656,7 +656,7 @@ static int arkfb_set_par(struct fb_info *info)
        svga_set_default_gfx_regs(par->state.vgabase);
        svga_set_default_atc_regs(par->state.vgabase);
        svga_set_default_seq_regs(par->state.vgabase);
-       svga_set_default_crt_regs();
+       svga_set_default_crt_regs(par->state.vgabase);
        svga_wcrt_multi(par->state.vgabase, ark_line_compare_regs, 0xFFFFFFFF);
        svga_wcrt_multi(par->state.vgabase, ark_start_address_regs, 0);
 
index ece99f2..a7a2463 100644 (file)
@@ -517,7 +517,7 @@ static int s3fb_set_par(struct fb_info *info)
        svga_set_default_gfx_regs(par->state.vgabase);
        svga_set_default_atc_regs(par->state.vgabase);
        svga_set_default_seq_regs(par->state.vgabase);
-       svga_set_default_crt_regs();
+       svga_set_default_crt_regs(par->state.vgabase);
        svga_wcrt_multi(par->state.vgabase, s3_line_compare_regs, 0xFFFFFFFF);
        svga_wcrt_multi(par->state.vgabase, s3_start_address_regs, 0);
 
index 3d07287..b046497 100644 (file)
@@ -127,14 +127,14 @@ void svga_set_default_seq_regs(void __iomem *regbase)
 }
 
 /* Set CRTC registers to sane values */
-void svga_set_default_crt_regs(void)
+void svga_set_default_crt_regs(void __iomem *regbase)
 {
        /* Standard CRT registers CR03 CR08 CR09 CR14 CR17 */
-       svga_wcrt_mask(NULL, 0x03, 0x80, 0x80); /* Enable vertical retrace EVRA */
-       vga_wcrt(NULL, VGA_CRTC_PRESET_ROW, 0);
-       svga_wcrt_mask(NULL, VGA_CRTC_MAX_SCAN, 0, 0x1F);
-       vga_wcrt(NULL, VGA_CRTC_UNDERLINE, 0);
-       vga_wcrt(NULL, VGA_CRTC_MODE, 0xE3);
+       svga_wcrt_mask(regbase, 0x03, 0x80, 0x80);      /* Enable vertical retrace EVRA */
+       vga_wcrt(regbase, VGA_CRTC_PRESET_ROW, 0);
+       svga_wcrt_mask(regbase, VGA_CRTC_MAX_SCAN, 0, 0x1F);
+       vga_wcrt(regbase, VGA_CRTC_UNDERLINE, 0);
+       vga_wcrt(regbase, VGA_CRTC_MODE, 0xE3);
 }
 
 void svga_set_textmode_vga_regs(void)
index bc54b57..a2624a8 100644 (file)
@@ -429,7 +429,7 @@ static int vt8623fb_set_par(struct fb_info *info)
        svga_set_default_gfx_regs(par->state.vgabase);
        svga_set_default_atc_regs(par->state.vgabase);
        svga_set_default_seq_regs(par->state.vgabase);
-       svga_set_default_crt_regs();
+       svga_set_default_crt_regs(par->state.vgabase);
        svga_wcrt_multi(par->state.vgabase, vt8623_line_compare_regs, 0xFFFFFFFF);
        svga_wcrt_multi(par->state.vgabase, vt8623_start_address_regs, 0);
 
index 5c5b41b..2a32dd5 100644 (file)
@@ -102,7 +102,7 @@ void svga_wseq_multi(void __iomem *regbase, const struct vga_regset *regset, u32
 void svga_set_default_gfx_regs(void __iomem *regbase);
 void svga_set_default_atc_regs(void __iomem *regbase);
 void svga_set_default_seq_regs(void __iomem *regbase);
-void svga_set_default_crt_regs(void);
+void svga_set_default_crt_regs(void __iomem *regbase);
 void svga_set_textmode_vga_regs(void);
 
 void svga_settile(struct fb_info *info, struct fb_tilemap *map);