Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Sat, 18 Feb 2012 23:24:05 +0000 (15:24 -0800)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Sat, 18 Feb 2012 23:24:05 +0000 (15:24 -0800)
* git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6:
  crypto: sha512 - use standard ror64()

crypto/sha512_generic.c
include/linux/bitops.h

index f04af931a6821d1a45f009a086f8de7ce1be1a7b..107f6f7be5e139129a1666f1f20aa3a6967c1ef0 100644 (file)
@@ -31,11 +31,6 @@ static inline u64 Maj(u64 x, u64 y, u64 z)
         return (x & y) | (z & (x | y));
 }
 
-static inline u64 RORu64(u64 x, u64 y)
-{
-        return (x >> y) | (x << (64 - y));
-}
-
 static const u64 sha512_K[80] = {
         0x428a2f98d728ae22ULL, 0x7137449123ef65cdULL, 0xb5c0fbcfec4d3b2fULL,
         0xe9b5dba58189dbbcULL, 0x3956c25bf348b538ULL, 0x59f111f1b605d019ULL,
@@ -66,10 +61,10 @@ static const u64 sha512_K[80] = {
         0x5fcb6fab3ad6faecULL, 0x6c44198c4a475817ULL,
 };
 
-#define e0(x)       (RORu64(x,28) ^ RORu64(x,34) ^ RORu64(x,39))
-#define e1(x)       (RORu64(x,14) ^ RORu64(x,18) ^ RORu64(x,41))
-#define s0(x)       (RORu64(x, 1) ^ RORu64(x, 8) ^ (x >> 7))
-#define s1(x)       (RORu64(x,19) ^ RORu64(x,61) ^ (x >> 6))
+#define e0(x)       (ror64(x,28) ^ ror64(x,34) ^ ror64(x,39))
+#define e1(x)       (ror64(x,14) ^ ror64(x,18) ^ ror64(x,41))
+#define s0(x)       (ror64(x, 1) ^ ror64(x, 8) ^ (x >> 7))
+#define s1(x)       (ror64(x,19) ^ ror64(x,61) ^ (x >> 6))
 
 static inline void LOAD_OP(int I, u64 *W, const u8 *input)
 {
index 3c1063acb2abd6e7db59b0f7de4a756630f7e375..94300fe46ccedd4ca5333fad2b0bac4a74b704b0 100644 (file)
@@ -55,6 +55,26 @@ static inline unsigned long hweight_long(unsigned long w)
        return sizeof(w) == 4 ? hweight32(w) : hweight64(w);
 }
 
+/**
+ * rol64 - rotate a 64-bit value left
+ * @word: value to rotate
+ * @shift: bits to roll
+ */
+static inline __u64 rol64(__u64 word, unsigned int shift)
+{
+       return (word << shift) | (word >> (64 - shift));
+}
+
+/**
+ * ror64 - rotate a 64-bit value right
+ * @word: value to rotate
+ * @shift: bits to roll
+ */
+static inline __u64 ror64(__u64 word, unsigned int shift)
+{
+       return (word >> shift) | (word << (64 - shift));
+}
+
 /**
  * rol32 - rotate a 32-bit value left
  * @word: value to rotate