dma: tegra: implement flags parameters for cyclic transfer
authorLaxman Dewangan <ldewangan@nvidia.com>
Wed, 9 Jan 2013 09:56:22 +0000 (15:26 +0530)
committerVinod Koul <vinod.koul@intel.com>
Wed, 9 Jan 2013 14:13:32 +0000 (06:13 -0800)
The flag parameter is added in the cyclic transfer request.
Use the flag option of:
- DMA_PREP_INTERRUPT for enabling interrupt.
- DMA_CTRL_ACK for deciding whether ack is requred or not for
  descriptor.

Signed-off-by: Laxman Dewangan <ldewangan@nvidia.com>
CC: <stable@vger.kernel.org>
Signed-off-by: Vinod Koul <vinod.koul@intel.com>
drivers/dma/tegra20-apb-dma.c

index efdfffa13349f517d95ee362a9ac37606fed1a16..bf58bb8b0206dbd1d38a7a31362dc8153faa767f 100644 (file)
@@ -266,6 +266,7 @@ static struct tegra_dma_desc *tegra_dma_desc_get(
                if (async_tx_test_ack(&dma_desc->txd)) {
                        list_del(&dma_desc->node);
                        spin_unlock_irqrestore(&tdc->lock, flags);
+                       dma_desc->txd.flags = 0;
                        return dma_desc;
                }
        }
@@ -1050,7 +1051,9 @@ struct dma_async_tx_descriptor *tegra_dma_prep_dma_cyclic(
                                        TEGRA_APBDMA_AHBSEQ_WRAP_SHIFT;
        ahb_seq |= TEGRA_APBDMA_AHBSEQ_BUS_WIDTH_32;
 
-       csr |= TEGRA_APBDMA_CSR_FLOW | TEGRA_APBDMA_CSR_IE_EOC;
+       csr |= TEGRA_APBDMA_CSR_FLOW;
+       if (flags & DMA_PREP_INTERRUPT)
+               csr |= TEGRA_APBDMA_CSR_IE_EOC;
        csr |= tdc->dma_sconfig.slave_id << TEGRA_APBDMA_CSR_REQ_SEL_SHIFT;
 
        apb_seq |= TEGRA_APBDMA_APBSEQ_WRAP_WORD_1;
@@ -1095,7 +1098,8 @@ struct dma_async_tx_descriptor *tegra_dma_prep_dma_cyclic(
                mem += len;
        }
        sg_req->last_sg = true;
-       dma_desc->txd.flags = 0;
+       if (flags & DMA_CTRL_ACK)
+               dma_desc->txd.flags = DMA_CTRL_ACK;
 
        /*
         * Make sure that mode should not be conflicting with currently