]> git.openfabrics.org - ~shefty/rdma-dev.git/commitdiff
Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/sage/ceph...
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Fri, 30 Dec 2011 21:34:22 +0000 (13:34 -0800)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Fri, 30 Dec 2011 21:34:22 +0000 (13:34 -0800)
* 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/sage/ceph-client:
  ceph: disable use of dcache for readdir etc.

fs/ceph/dir.c

index 3eeb976612625500b1a30b1fbc4896bdffa867c9..98954003a8d313007386d4cfc214c5dba9296647 100644 (file)
@@ -1094,42 +1094,19 @@ static int ceph_snapdir_d_revalidate(struct dentry *dentry,
 /*
  * Set/clear/test dir complete flag on the dir's dentry.
  */
-static struct dentry * __d_find_any_alias(struct inode *inode)
-{
-       struct dentry *alias;
-
-       if (list_empty(&inode->i_dentry))
-               return NULL;
-       alias = list_first_entry(&inode->i_dentry, struct dentry, d_alias);
-       return alias;
-}
-
 void ceph_dir_set_complete(struct inode *inode)
 {
-       struct dentry *dentry = __d_find_any_alias(inode);
-       
-       if (dentry && ceph_dentry(dentry)) {
-               dout(" marking %p (%p) complete\n", inode, dentry);
-               set_bit(CEPH_D_COMPLETE, &ceph_dentry(dentry)->flags);
-       }
+       /* not yet implemented */
 }
 
 void ceph_dir_clear_complete(struct inode *inode)
 {
-       struct dentry *dentry = __d_find_any_alias(inode);
-
-       if (dentry && ceph_dentry(dentry)) {
-               dout(" marking %p (%p) NOT complete\n", inode, dentry);
-               clear_bit(CEPH_D_COMPLETE, &ceph_dentry(dentry)->flags);
-       }
+       /* not yet implemented */
 }
 
 bool ceph_dir_test_complete(struct inode *inode)
 {
-       struct dentry *dentry = __d_find_any_alias(inode);
-
-       if (dentry && ceph_dentry(dentry))
-               return test_bit(CEPH_D_COMPLETE, &ceph_dentry(dentry)->flags);
+       /* not yet implemented */
        return false;
 }