]> git.openfabrics.org - ~shefty/rdma-dev.git/commitdiff
Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/hskinnemoen/avr32-2.6
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Mon, 24 Aug 2009 19:26:48 +0000 (12:26 -0700)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Mon, 24 Aug 2009 19:26:48 +0000 (12:26 -0700)
* git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/hskinnemoen/avr32-2.6:
  favr32: improve touchscreen response
  avr32/lib: fix unaligned memcpy where len < 4
  avr32/lib: fix unaligned memcpy()

arch/avr32/boards/favr-32/setup.c
arch/avr32/lib/memcpy.S

index 46c9b0a224cfb01812684d74f2f6b06fb8cfcb1c..75f19f47fb2fb92a8fea40b10ddd303d0f837ca8 100644 (file)
@@ -72,6 +72,10 @@ static struct ads7846_platform_data ads7843_data = {
        .debounce_max           = 20,
        .debounce_rep           = 4,
        .debounce_tol           = 5,
+
+       .keep_vref_on           = true,
+       .settle_delay_usecs     = 500,
+       .penirq_recheck_delay_usecs = 100,
 };
 
 static struct spi_board_info __initdata spi1_board_info[] = {
index 0abb26142b64689ae717f97be7f173a95e92861f..c2ca49d705af704da614ef7ff2dee9b4d253f975 100644 (file)
@@ -24,8 +24,8 @@ memcpy:
        brne    1f
 
        /* At this point, "from" is word-aligned */
-2:     sub     r10, 4
-       mov     r9, r12
+2:     mov     r9, r12
+5:     sub     r10, 4
        brlt    4f
 
 3:     ld.w    r8, r11++
@@ -49,6 +49,7 @@ memcpy:
 
        /* Handle unaligned "from" pointer */
 1:     sub     r10, 4
+       movlt   r9, r12
        brlt    4b
        add     r10, r9
        lsl     r9, 2
@@ -59,4 +60,13 @@ memcpy:
        st.b    r12++, r8
        ld.ub   r8, r11++
        st.b    r12++, r8
-       rjmp    2b
+       mov     r8, r12
+       add     pc, pc, r9
+       sub     r8, 1
+       nop
+       sub     r8, 1
+       nop
+       sub     r8, 1
+       nop
+       mov     r9, r8
+       rjmp    5b