Merge branch 'i2c-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jdelvar...
[~shefty/rdma-dev.git] / arch / x86 / platform / geode / Makefile
2012-03-28 Linus TorvaldsMerge tag 'gpio-for-linus' of git://git.secretlab.ca...
2012-03-28 Linus TorvaldsMerge tag 'mfd_3.4-1' of git://git./linux/kernel/git...
2012-03-28 Linus TorvaldsMerge tag 'common-clk-api' of git://git./linux/kernel...
2012-03-28 Linus TorvaldsMerge tag 'dt2' of git://git./linux/kernel/git/arm...
2012-03-28 Linus TorvaldsMerge tag 'soc2' of git://git./linux/kernel/git/arm...
2012-03-28 Linus TorvaldsMerge tag 'drivers2' of git://git./linux/kernel/git...
2012-03-28 Linus TorvaldsMerge tag 'writeback-fixes' of git://git./linux/kernel...
2012-03-28 Linus TorvaldsMerge tag 'ext4_for_linus' of git://git./linux/kernel...
2012-03-28 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2012-03-28 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2012-03-28 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus-3.4-merge-window' of git://git...
2012-03-28 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus-3.4-rc1' of git://git./linux...
2012-03-28 Linus TorvaldsMerge branch 'next' of git://git.monstr.eu/linux-2...
2012-03-28 Linus TorvaldsMerge branch 'platforms' of git://git.linaro.org/people...
2012-03-27 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net
2012-03-27 Linus TorvaldsMerge tag 'dt' of git://git./linux/kernel/git/arm/arm-soc
2012-03-27 Linus TorvaldsMerge tag 'drivers' of git://git./linux/kernel/git...
2012-03-27 Linus TorvaldsMerge tag 'rpmsg' of git://git./linux/kernel/git/arm...
2012-03-27 Linus TorvaldsMerge tag 'boards' of git://git./linux/kernel/git/arm...
2012-03-27 Linus TorvaldsMerge tag 'soc' of git://git./linux/kernel/git/arm...
2012-03-27 Linus TorvaldsMerge tag 'timer' of git://git./linux/kernel/git/arm...
2012-03-27 Linus TorvaldsMerge tag 'cleanup' of git://git./linux/kernel/git...
2012-03-27 Linus TorvaldsMerge tag 'maintainers' of git://git./linux/kernel...
2012-03-27 Linus TorvaldsMerge tag 'fixes-non-critical' of git://git./linux...
2012-03-24 Linus TorvaldsMerge tag 'stable/for-linus-3.4-tag-two' of git://git...
2012-03-24 Linus TorvaldsMerge tag 'device-for-3.4' of git://git./linux/kernel...
2012-03-24 Linus TorvaldsMerge tag 'module-for-3.4' of git://git./linux/kernel...
2012-03-24 Linus TorvaldsMerge tag 'bug-for-3.4' of git://git./linux/kernel...
2012-03-24 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/ebiederm/sysctl
2012-03-24 Linus TorvaldsMerge tag 'amd64-edac-updates-for-3.4' of git://git...
2012-03-24 Linus TorvaldsMerge branch 'next' of git://git./linux/kernel/git...
2012-03-24 Linus TorvaldsMerge branch 'fixes' of git://git./linux/kernel/git...
2012-03-24 Linus TorvaldsMerge branch 'pcmcia' of git://git.linaro.org/people...
2012-03-24 Linus TorvaldsMerge branch 'amba' of git://git.linaro.org/people...
2012-03-24 Linus TorvaldsMerge branch 'for-armsoc' of git://git.linaro.org/peopl...
2012-03-24 Linus TorvaldsMerge tag 'for-3.4' of git://openrisc.net/jonas/linux
2012-03-24 Linus TorvaldsMerge tag 'ia64-for-linus' of git://git./linux/kernel...
2012-03-23 Linus TorvaldsMerge branch 'v4l_for_linus' of git://git./linux/kernel...
2012-03-23 Linus TorvaldsMerge tag 'iommu-updates-v3.4' of git://git./linux...
2012-03-23 Linus TorvaldsMerge branch 'i2c-embedded/for-3.4' of git://git.pengut...
2012-03-23 Linus TorvaldsMerge branch 'linux-next' of git://git./linux/kernel...
2012-03-23 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net
2012-03-23 Linus TorvaldsMerge tag 'for_linus-3.4-rc1' of git://git./linux/kerne...
2012-03-23 Linus TorvaldsMerge tag 'ktest-v3.4' of git://git./linux/kernel/git...
2012-03-23 Linus TorvaldsMerge tag 'upstream-3.4-rc1' of git://git.infradead...
2012-03-23 Linus TorvaldsMerge tag 'upstream-3.4-rc1' of git://git.infradead...
2012-03-23 Linus TorvaldsMerge tag 'pstore-for-linus' of git://git./linux/kernel...
2012-03-23 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com/xfs/xfs
2012-03-23 Linus TorvaldsMerge git://git.samba.org/sfrench/cifs-2.6
2012-03-23 Linus TorvaldsMerge tag 'nfs-for-3.4-1' of git://git.linux-nfs.org...
2012-03-23 Linus TorvaldsMerge tag 'fbdev-updates-for-3.4' of git://github.com...
2012-03-23 Linus TorvaldsMerge tag 'regmap-3.4' of git://git./linux/kernel/git...
2012-03-23 Linus TorvaldsMerge tag 'firewire-updates' of git://git./linux/kernel...
2012-03-23 Linus TorvaldsMerge tag 'pinctrl-for-3.4' of git://git./linux/kernel...
2012-03-23 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus' of git://git./linux/kernel/git...
2012-03-23 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2012-03-23 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2012-03-23 Linus TorvaldsMerge tag 'stable/for-linus-3.4-tag' of git://git....
2012-03-23 Linus TorvaldsMerge tag 'stable/for-linus-3.4' of git://git./linux...
2012-03-23 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2012-03-23 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2012-03-22 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-nouveau-destage' of git://people...
2012-03-22 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-radeon-sitn-support' of git://people...
2012-03-22 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-next' of git://people.freedesktop...
2012-03-22 Linus TorvaldsMerge tag 'sound-3.4' of git://git./linux/kernel/git...
2012-03-22 Linus TorvaldsMerge tag 'scsi-misc' of git://git./linux/kernel/git...
2012-03-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-next' of git://git./linux/kernel...
2012-03-22 Linus TorvaldsMerge tag 'md-3.4' of git://neil.brown.name/md
2012-03-22 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-urgent-for-linus' of git://git./linux...
2012-03-22 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-platform-for-linus' of git://git...
2012-03-14 Ingo MolnarMerge tag 'v3.3-rc7' into x86/platform
2012-03-06 Philip Prindevillex86/geode/net5501: Add platform driver for Soekris...
2012-01-18 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/users/willy/linux-nvme
2012-01-17 Len BrownMerge branch 'acpica-validate-address-regression' into...
2012-01-16 Linus TorvaldsMerge branch 'kconfig' of git://git./linux/kernel/git...
2012-01-16 Linus TorvaldsMerge branch 'kbuild' of git://git./linux/kernel/git...
2012-01-16 Chris MasonMerge branch 'integrity-check-patch-v2' of git://btrfs...
2012-01-16 Chris MasonMerge branch 'for-chris' of git://git.jan-o-sch.net...
2012-01-16 Chris MasonMerge branch 'for-chris' of git://repo.or.cz/linux...
2012-01-16 Chris MasonMerge branch 'restriper' of git://github.com/idryomov...
2012-01-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://selinuxproject.org...
2012-01-14 Linus TorvaldsMerge tags 'devicetree-for-linus' and 'spi-for-linus...
2012-01-11 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linux-3.3-merge-window' of git://linux...
2012-01-10 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2012-01-09 Dmitry TorokhovMerge branch 'next' into for-linus
2012-01-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2012-01-05 Grant LikelyMerge branch 'spi/next' (early part) into spi/merge
2012-01-04 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2012-01-04 Anton VorontsovMerge branch 'power-supply-scope' of git://git./linux...
2011-12-30 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-12-26 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus' of git://git./linux/kernel/git...
2011-12-23 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-12-23 Chris MasonMerge branch 'integration' into for-linus
2011-12-21 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-12-20 Ingo MolnarMerge branch 'for-tip' of git://git./linux/kernel/git...
2011-12-19 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-12-19 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-12-16 Linus TorvaldsMerge branches 'for-linus' and 'for-linus-3.2' of git...
2011-12-16 Kalle ValoMerge remote branch 'wireless-next/master' into ath6kl...
2011-12-15 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
next