SUNHME: Fix missing NETIF_F_VLAN_CHALLENGED on PCI happy meals
[~shefty/rdma-dev.git] / include / math-emu /
2007-10-15 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2007-10-13 Dmitry TorokhovMerge /pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6
2007-09-25 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-09-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-09-11 Linus TorvaldsMerge /linux/kernel/git/jejb/scsi-rc-fixes-2.6
2007-09-01 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-08-31 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-08-28 Paul MackerrasMerge branch 'linux-2.6' into for-2.6.24
2007-08-27 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2007-08-25 Linus TorvaldsMerge branch 'agp-patches' of git://git./linux/kernel...
2007-08-25 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-patches' of git://git./linux/kernel...
2007-08-25 Len BrownPull thermal into release branch
2007-08-25 Len BrownPull bugzilla-1641 into release branch
2007-08-25 Len BrownPull battery into release branch
2007-08-23 David WoodhouseMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2007-08-22 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/wim/linux-2.6-watchdog
2007-08-21 Linus TorvaldsMerge branch 'fixes-2.6.23' of git://git./linux/kernel...
2007-08-19 Al ViroFix <math-emu/soft-fp.h> tpyo
2007-08-18 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2007-08-18 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/lethal/sh64-2.6
2007-08-18 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/lethal/sh-2.6.23
2007-08-18 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://lm-sensors.org/kernel...
2007-08-18 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2007-08-18 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-08-18 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-08-18 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2007-08-17 David S. Miller[MATH-EMU]: Fix underflow exception reporting.
2007-07-22 Len BrownPull battery into release branch
2007-07-05 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-06-13 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-06-05 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/mtd-2.6
2007-06-04 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-05-23 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-05-11 Wim Van SebroeckMerge /pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6
2007-05-10 Linus TorvaldsMerge /linux/kernel/git/wim/linux-2.6-watchdog
2007-05-10 Linus TorvaldsMerge branch 'juju' of git://git./linux/kernel/git...
2007-05-10 Len BrownPull thermal into release branch
2007-05-09 Jeff GarzikMerge branch 'upstream' of git://git./linux/kernel...
2007-05-09 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/aegl/linux-2.6
2007-05-09 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/mtd-2.6
2007-05-09 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of /home/rmk/linux-2.6-arm
2007-05-09 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2007-05-09 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2007-05-08 Linus TorvaldsMerge branch 'hwmon-for-linus' of git://jdelvare.pck...
2007-05-08 Linus TorvaldsMerge git://oss.sgi.com:8090/xfs/xfs-2.6
2007-05-08 Linus TorvaldsMerge branch 'reset-seq' of /linux/kernel/git/jgarzik...
2007-05-08 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of /linux/kernel/git...
2007-05-08 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-patches' of /linux/kernel/git/airlied...
2007-05-08 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/dtor/input
2007-05-08 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2007-05-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-2.6.22' of git://git.kernel.dk/data...
2007-05-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-05-08 Robert P. J. DayDelete unused header file math-emu/extended.h
2005-04-16 Linus TorvaldsLinux-2.6.12-rc2 v2.6.12-rc2