]> git.openfabrics.org - ~shefty/rdma-dev.git/history - kernel/taskstats.c
taskstats: add_del_listener() should ignore !valid listeners
[~shefty/rdma-dev.git] / kernel / taskstats.c
2011-08-04 Oleg Nesterovtaskstats: add_del_listener() should ignore !valid...
2011-08-04 Oleg Nesterovtaskstats: add_del_listener() shouldn't use the wrong...
2011-08-03 Linus TorvaldsMerge branch 'pstore-efi' of git://git./linux/kernel...
2011-08-03 Linus TorvaldsMerge branch 'tools-release' of git://git./linux/kernel...
2011-08-03 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2011-08-03 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/cmetcalf/linux-tile
2011-08-03 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-08-03 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-08-02 Chris MetcalfMerge tag 'v3.0' of git://git./linux/kernel/git/torvald...
2011-08-02 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-08-01 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2011-08-01 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.infradead.org...
2011-08-01 Linus TorvaldsMerge branch 'gpiolib' of git://git./linux/kernel/git...
2011-08-01 Linus TorvaldsMerge branch 'pstore-efi' of git://git./linux/kernel...
2011-08-01 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2011-08-01 Liam GirdwoodMerge branch 'for-next' into for-linus
2011-08-01 Linus TorvaldsMerge branch 'for-3.1-rc1' of git://gitorious.org/linux...
2011-08-01 Linus TorvaldsMerge branch 'sh-latest' of git://git./linux/kernel...
2011-08-01 Grant LikelyMerge branch 'msm-move-gpio' of git://codeaurora.org...
2011-08-01 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-31 Linus TorvaldsMerge branch 'nfs-for-3.1' of git://git.linux-nfs.org...
2011-07-31 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/battery-2.6
2011-07-31 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/brodo/cpupowerutils
2011-07-31 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/brodo/pcmcia-2.6
2011-07-30 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-30 Linus TorvaldsMerge branch 'hwmon-for-linus' of git://git./linux...
2011-07-30 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2011-07-30 Linus TorvaldsMerge branch 'slub/lockless' of git://git./linux/kernel...
2011-07-30 Linus TorvaldsMerge branch 'kconfig' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-30 Linus TorvaldsMerge branch 'v4l_for_linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-30 Linus TorvaldsMerge branch 'stable/bug.fixes' of git://git./linux...
2011-07-30 Linus TorvaldsMerge branch 'linux-next' of git://git./linux/kernel...
2011-07-30 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream/xen-tracing2' of git://git....
2011-07-30 Linus TorvaldsMerge branch 'at91/cleanup' of git://git./linux/kernel...
2011-07-30 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/wim/linux-watchdog
2011-07-28 Arnd BergmannMerge branch 'imx/dt' into next/dt
2011-07-28 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net
2011-07-28 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://neil.brown.name/md
2011-07-28 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-28 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'nfs-for-3.1' of git://git.linux-nfs.org...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-next' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Chris MasonMerge branch 'integration' into for-linus
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/steve/gfs2-2.6-fixes
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next' of git://git.monstr.eu/linux-2...
2011-07-27 Vinod KoulMerge branch 'next' into for-linus-3.0
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next/devel2' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next/devel' of ssh:///linux/kernel/git...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next/board' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next/cross-platform' of git://git./linux...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next/fixes2' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next/soc' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'next-i2c' of git://git.fluff.org/bjdooks...
2011-07-26 Arun Sharmaatomic: use <linux/atomic.h>
2011-07-26 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'tty-next' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'usb-next' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'driver-core-next' of git://git./linux...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branches 'kbuild', 'packaging' and 'misc' of...
2011-07-25 Linus TorvaldsMerge branch 'for-3.1/drivers' of git://git.kernel...
2011-07-25 Linus TorvaldsMerge branch 'for-3.1/core' of git://git.kernel.dk...
2011-07-25 Dave AirlieMerge branch 'drm-nouveau-next' of git://anongit.freede...
2011-07-24 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2011-07-23 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-23 Linus TorvaldsMerge branches 'x86-detect-hyper-for-linus', 'x86-fpu...
2011-07-23 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-build-for-linus' of git://git./linux...
2011-07-23 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-atomic-for-linus' of git://git./linux...
2011-07-23 Linus TorvaldsMerge branch 'timers-clocksource-for-linus' of git...
2011-07-23 Linus TorvaldsMerge branches 'x86-urgent-for-linus', 'core-debug...
2011-07-23 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-vdso-for-linus' of git://git./linux...
2011-07-23 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-uv-for-linus' of git://git./linux...
2011-07-23 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-mtrr-for-linus' of git://git./linux...
2011-07-23 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-microcode-for-linus' of git://git...
2011-07-23 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-mce-for-linus' of git://git./linux...
2011-07-23 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-efi-for-linus' of git://git./linux...
2011-07-23 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-cleanups-for-linus' of git://git...
2011-07-23 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-asm-for-linus' of git://git./linux...
2011-07-22 Linus TorvaldsMerge branch 'timers-core-for-linus' of git://git....
2011-07-22 Linus TorvaldsMerge branch 'timers-cleanup-for-linus' of git://git...
2011-07-22 Linus TorvaldsMerge branch 'core-printk-for-linus' of git://git....
2011-07-22 Russell KingMerge branches 'btc', 'dma', 'entry', 'fixes', 'linker...
2011-07-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-3.1' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-22 Linus TorvaldsMerge branch 'ptrace' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-22 Linus TorvaldsMerge branch 'of-pci' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-22 Linus TorvaldsMerge branch 'spi/next' of git://git.secretlab.ca/git...
2011-07-22 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-22 Linus TorvaldsMerge branch 'gpio/next' of git://git.secretlab.ca...
2011-07-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-22 Linus TorvaldsMerge branch 'stable/drivers' of git://git./linux/kerne...
2011-07-22 Linus TorvaldsMerge branch 'stable/bug.fixes' of git://git./linux...
2011-07-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com/xfs/xfs
next