Merge branch 'master' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/linville/wirel...
[~shefty/rdma-dev.git] / net / caif /
2013-04-29 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2013-04-25 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2013-04-24 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2013-04-23 sjur.brandeland... caif: Remove bouncing address for Daniel Martensson
2013-04-23 sjur.brandeland... caif: Remove my bouncing email address.
2013-04-23 David S. MillerMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net
2013-04-22 Johannes BergMerge remote-tracking branch 'wireless-next/master...
2013-04-21 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-urgent-for-linus' of git://git./linux...
2013-04-21 Linus TorvaldsMerge branch 'fixes' of git://git.linaro.org/people...
2013-04-21 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc
2013-04-19 Linus TorvaldsMerge tag 'fixes-for-linus' of git://git./linux/kernel...
2013-04-19 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2013-04-19 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2013-04-18 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://cavan.codon.org.uk...
2013-04-18 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2013-04-18 David S. MillerMerge branch 'fixes' of git://git./linux/kernel/git...
2013-04-17 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2013-04-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2013-04-17 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2013-04-17 Linus TorvaldsMerge branch 'fixes' of git://git.linaro.org/people...
2013-04-17 Linus TorvaldsMerge git://git.kernel.org/pub/scm/virt/kvm/kvm
2013-04-17 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus' of git://git./linux/kernel/git...
2013-04-17 Linus TorvaldsMerge branch 'rc-fixes' of git://git./linux/kernel...
2013-04-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2013-04-15 Linus TorvaldsMerge branches 'timers-urgent-for-linus', 'irq-urgent...
2013-04-14 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-urgent-for-linus' of git://git./linux...
2013-04-14 Linus TorvaldsMerge branch 'sched-urgent-for-linus' of git://git...
2013-04-14 Linus TorvaldsMerge branch 'perf-urgent-for-linus' of git://git....
2013-04-14 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2013-04-14 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2013-04-14 Linus TorvaldsMerge tag 'trace-fixes-v3.9-rc-v3' of git://git./linux...
2013-04-12 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/nab/target-pending
2013-04-12 Linus TorvaldsMerge tag 'scsi-fixes' of git://git./linux/kernel/git...
2013-04-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-next' of git://git.samba.org/sfrench...
2013-04-12 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2013-04-12 John W. LinvilleMerge branch 'for-john' of git://x-git./linux/kernel...
2013-04-12 Linus TorvaldsMerge tag 'sound-3.9' of git://git./linux/kernel/git...
2013-04-12 Linus TorvaldsMerge branch 'fixes' of git://git.infradead.org/users...
2013-04-12 Linus TorvaldsMerge tag 'pm-3.9-rc7' of git://git./linux/kernel/git...
2013-04-12 Linus TorvaldsMerge tag 'regmap-v3.9-rc6' of git://git./linux/kernel...
2013-04-12 Linus TorvaldsMerge tag 'gpio-fixes-v3.9-rc6' of git://git./linux...
2013-04-12 Linus TorvaldsMerge tag 'arm-soc-fixes' of git://git./linux/kernel...
2013-04-11 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2013-04-11 Arnd BergmannMerge tag 'mvebu_fixes_for_v3.9_round3' of git://git...
2013-04-10 Linus TorvaldsMerge tag 'char-misc-3.9-rc6' of git://git./linux/kerne...
2013-04-10 Linus TorvaldsMerge tag 'tty-3.9-rc6' of git://git./linux/kernel...
2013-04-10 Linus TorvaldsMerge tag 'stable/for-linus-3.9-rc6-tag' of git://git...
2013-04-10 Linus TorvaldsMerge tag 'trace-fixes-3.9-rc-v2' of git://git./linux...
2013-04-10 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net
2013-04-10 John W. LinvilleMerge branch 'for-john' of git://git./linux/kernel...
2013-04-10 Linus TorvaldsMerge tag 'nfs-for-3.9-5' of git://git.linux-nfs.org...
2013-04-10 Linus TorvaldsMerge tag 'nfs-for-3.9-4' of git://git.linux-nfs.org...
2013-04-10 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2013-04-10 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2013-04-08 Dave AirlieMerge branch 'drm-nouveau-fixes-3.9' of git://anongit...
2013-04-08 John W. LinvilleMerge branch 'for-john' of git://git./linux/kernel...
2013-04-08 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2013-04-07 David S. MillerMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net
2013-04-07 David S. MillerMerge branch 'infoleaks'
2013-04-07 Mathias Krausecaif: Fix missing msg_namelen update in caif_seqpkt_rec...
2013-04-04 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2013-04-03 John W. LinvilleMerge branch 'for-john' of git://git./linux/kernel...
2013-04-03 David S. MillerMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net
2013-04-02 Dave AirlieMerge branch 'drm-nouveau-fixes-3.9' of git://anongit...
2013-04-02 Arnd BergmannMerge tag 'v3.9-rc1_cns3xxx_fixes' of git://git.infrade...
2013-04-02 Takashi IwaiMerge tag 'asoc-fix-v3.9-rc4' of git://git./linux/kerne...
2013-04-01 Linus TorvaldsMerge tag 'fixes-for-linus' of git://git./linux/kernel...
2013-04-01 John W. LinvilleMerge branch 'for-john' of git://git./linux/kernel...
2013-04-01 John W. LinvilleMerge branch 'for-john' of git://git./linux/kernel...
2013-04-01 David S. MillerMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net
2013-03-29 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2013-03-29 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2013-03-29 Linus TorvaldsMerge branch 'for-curr' of git://git./linux/kernel...
2013-03-28 Arnd BergmannMerge tag 'mvebu_fixes_for_v3.9_round2' of git://git...
2013-03-28 Linus TorvaldsMerge tag 'tty-3.9-rc4' of git://git./linux/kernel...
2013-03-28 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2013-03-28 Arnd BergmannMerge tag 'ep93xx-fixes-for-3.9-rc5' of git://github...
2013-03-27 Linus TorvaldsMerge tag 'stable/for-linus-3.9-rc4-tag' of git://git...
2013-03-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2013-03-27 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2013-03-27 David S. MillerMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net
2013-03-27 Linus TorvaldsMerge tag 'iommu-fixes-v3.9-rc4' of git://git./linux...
2013-03-27 John W. LinvilleMerge branch 'for-john' of git://git./linux/kernel...
2013-03-26 Linus TorvaldsMerge tag 'nfs-for-3.9-3' of git://git.linux-nfs.org...
2013-03-26 Mark BrownMerge remote-tracking branch 'asoc/fix/si476x' into...
2013-03-26 Mark BrownMerge remote-tracking branch 'asoc/fix/dapm' into asoc...
2013-03-26 Linus TorvaldsMerge branch 'timers-urgent-for-linus' of git://git...
2013-03-25 John W. LinvilleMerge branch 'for-upstream' of git://git./linux/kernel...
2013-03-25 John W. LinvilleMerge branch 'for-john' of git://git./linux/kernel...
2013-03-25 John W. LinvilleMerge branch 'for-john' of git://git./linux/kernel...
2013-03-25 Luciano CoelhoMerge branch 'wl12xx-next' into for-linville
2013-03-24 David S. MillerMerge tag 'firewire-net-resource-mgt' of git://git...
2013-03-24 Linus TorvaldsMerge tag 'pinctrl-fixes-for-v3.9' of git://git./linux...
2013-03-23 Linus TorvaldsMerge tag 'md-3.9-fixes' of git://neil.brown.name/md
2013-03-23 Linus TorvaldsMerge tag 'upstream-linus' of git://git./linux/kernel...
2013-03-22 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/users/willy/linux-nvme
2013-03-22 Linus TorvaldsMerge tag 'sound-3.9' of git://git./linux/kernel/git...
2013-03-22 Linus TorvaldsMerge tag 'for_linus' of git://git./linux/kernel/git...
2013-03-22 Russell KingMerge branch 'kvm-arm/vgic-fixes' of git://git./linux...
2013-03-22 David S. MillerMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net
next