]> git.openfabrics.org - ~shefty/rdma-dev.git/tree - arch/x86/kvm/
Merge branch 'kvm-updates/3.4' of git://git.kernel.org/pub/scm/virt/kvm/kvm
[~shefty/rdma-dev.git] / arch / x86 / kvm /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 2330 Kconfig
-rw-r--r-- 611 Makefile
-rw-r--r-- 17598 cpuid.c
-rw-r--r-- 1569 cpuid.h
-rw-r--r-- 114143 emulate.c
-rw-r--r-- 19447 i8254.c
-rw-r--r-- 1366 i8254.h
-rw-r--r-- 14694 i8259.c
-rw-r--r-- 2390 irq.c
-rw-r--r-- 2945 irq.h
-rw-r--r-- 2658 kvm_cache_regs.h
-rw-r--r-- 389 kvm_timer.h
-rw-r--r-- 33748 lapic.c
-rw-r--r-- 2279 lapic.h
-rw-r--r-- 98368 mmu.c
-rw-r--r-- 2752 mmu.h
-rw-r--r-- 6704 mmu_audit.c
-rw-r--r-- 5425 mmutrace.h
-rw-r--r-- 21589 paging_tmpl.h
-rw-r--r-- 13521 pmu.c
-rw-r--r-- 112662 svm.c
-rw-r--r-- 1389 timer.c
-rw-r--r-- 22444 trace.h
-rw-r--r-- 622 tss.h
-rw-r--r-- 210733 vmx.c
-rw-r--r-- 168338 x86.c
-rw-r--r-- 2957 x86.h